Doprava

Dopravní řešení

Lokalita podél dálnice D1 umožňuje přirozené dopravní řešení obchodní zóny Praha-Jih, které okolní obce zatěžuje jen minimálně. Veškeré zásobování a naprostá většina návštěvníků přijíždí a odjíždí po D1, obchodní a volnočasová zóna bude dostupná také městskou hromadnou dopravou. S cílem zjednodušit přístup do obchodního centra z D1 se investor spolupodílel na vybudování exitu 8. Dálniční exity 6 a 8 mají tvořit hlavní vstupní brány do obchodní zóny.

Obchodní a volnočasová zóna je dle projektu dostupná také na kole či pěšky. Proto se po obvodu celého areálu počítá s výstavbou 20 metrů širokým „pásmem oddechu a stínu“, jehož součástí bude také cesta pro pěší a cyklostezka. Ta nově propojí obce Čestlice, Dobřejovice a Průhonice. Výsadba zelené aleje podél primární komunikace obchodního centra současně zajistí snížení prašnosti v okolí areálu. Nestandardně bude projekt osázen vzrostlou zelení i v místě trávníků, což není povinnost, ale přání investora, který u svých projektů klade vysoký důraz na ohleduplnost vůči životnímu prostředí.

Intenzita automobilové dopravy

Dopravní modely byly zpracovány na základě výsledků řady dopravních a dopravně-sociologických průzkumů provedených v letech 1995 až 2015 při zohlednění demografických údajů. Výsledné rozdíly intenzit automobilové dopravy na sledovaných komunikacích jsou ovlivněny celkovým vývojem daného regionu, tedy nikoliv pouze dopravou z komerční zóny. Je třeba rovněž vzít v potaz, že výhledový stav (rok 2020) nezohledňuje stavbu úseku 511 Pražského okruhu, díky kterému na sledovaných komunikacích dojde k výrazným poklesům intenzit dopravy.

Podle uváděných údajů intenzita automobilové dopravy na úseku z Čestlic do Dobřejovic (III/00311) mezi roky 2015 a 2020 stoupne o 800 vozidel za průměrný pracovní den ve směru od kruhového objezdu u exitu 8 do Dobřejovic a 200 vozidel v opačném směru. V obcích Průhonice a Dobřejovice současně platí zákaz vjezdu nákladních vozidel.

provoz-2015-2020
Zpracovala: Haskoning DHV CR

Hluk z dopravy

V rámci projektu bylo pamatováno také na snížení hlukové zátěže v okolí. Zaváděná protihluková opatření vycházejí ze schválené hlukové studie a z konzultací s předními odborníky v oblasti hluku. Jde především o prodloužení zemního valu, protihlukových bariér a konstrukce fasád jednotlivých objektů centra, které společně s výsadbou zeleně vytvoří novou protihlukovou bariéru k D1. Výrazné snížení hluku z dopravy zaznamenají především obce Čestlice a Dobřejovice.

hluk_dobrejovice

 

Kontakt

CBE Development a.s. Palác Archa Recepce C Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1 T.: +420 222 769 210 e-mail: info@cbedevelopment.cz

 

Spisová značka: B 10407 vedená u rejstříkového soudu v Praze IČO : 27409350 DIČ : CZ27409350