O projektu

Developer není sprosté slovo!

Bez soukromého kapitálu se nemůže rozvíjet skoro žádná lokalita. Zde není řeč pouze o tradičním budování inženýrských sítí, bez soukromého financování se dnes neobejde ani žádný z rozsáhlých ekologických projektů například v oblasti energetické úspornosti či tzv. zelených projektů. Územní rozvoj větších celků je výsledkem partnerské spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem. Výsledná kvalita projektu pak závisí na kvalitě a odpovědnosti obou partnerů a jejich schopnosti se vzájemně respektovat a inspirovat.

Obchodní a volnočasová zóna Praha-Jih je plánována v územním plánu Čestlice již od roku 1994. Nachází se v těsném sousedství dálnice D1, která je zcela přirozeně hlavní dopravní páteří celého projektu. V rámci jeho začlenění do krajiny museli architekti vyřešit rozvoj doposud nefunkčního biokoridoru a sadovou úpravu celé lokality. V současné době má rozvíjená oblast velmi nízkou schopnost krátkodobého zadržování dešťové vody a při prudkých srážkách dochází často k lokálním záplavám v přilehlých obcích. K projektu proto byli přizváni i vodohospodáři, kteří navrhli účinný systém na zlepšení retence krajiny založený na vybudování záchytných nádrží a jezírek, jeho součástí je také výsadba zelených ploch. Zeleň tvoří třetinu plochy celého rozvíjeného území a přispívá rovněž ke snížení negativních dopadů dálniční dopravy, především ke snižování prašnosti a hluku.

Dobrý projekt přináší užitek i místním komunitám a zohledňuje jejich zájmy. Obchodní a volnočasová zóna Praha-Jih je dobrý projekt nejen pro vlastní zákazníky, ale i pro obyvatele Čestlic, Dobřejovic a Průhonic.

 

Katastrální území: Čestlice, Středočeský kraj
Lokalita: podél dálnice D1, mezi exity E6 a E8
Celková plocha pozemku: 390 tisíc m2
  • zastavěná plocha:
  • plocha zeleně:
108 tisíc m2
133 tisíc m2
Objem investice: 1,5 mld. Kč
Odhadovaný počet zaměstnanců: 800
Termín dokončení výstavby: 2018

Kontakt

CBE Development a.s. Palác Archa Recepce C Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1 T.: +420 222 769 210 e-mail: info@cbedevelopment.cz

 

Spisová značka: B 10407 vedená u rejstříkového soudu v Praze IČO : 27409350 DIČ : CZ27409350