Ochrana životního prostředí

Výstavba a rozvoj území

Každý rozvoj území je zásahem do stávajícího prostředí, byť ve svém důsledku v našem případě znamená vznik moderního obchodního a volnočasového centra. Současně je i důležitou investicí do kvality životního prostředí včetně vytvoření nezanedbatelného počtu pracovních příležitostí pro obyvatele spádových obcí.

Letecký pohled na budoucí obchodní zónu

Zahájení stavebních prací předchází zpracování řady nezávislých odborných studií, které hodnotí například vliv samotné výstavby i následného automobilového provozu na kvalitu venkovního ovzduší. Tyto nezávislé studie byly hodnoceny podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí ve veřejném řízení EIA (Environmental Impact Assessment). V úzké spolupráci s okolními obcemi, které jsou projektem dotčeny, připravujeme a realizujeme řadu ochranných, preventivních a kompenzačních opatření ve vztahu k životnímu prostředí v celé lokalitě. Mezi ně patří například výstavba nového exitu 8 dálnice D1, rozsáhlá výsadba zeleně včetně vytvoření biokoridoru a systému retenčních nádrží pro ochranu proti záplavám. Vhodná volba vegetačních úprav je pochopitelně projednávána s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny.

Otevření obchodního a volnočasového centra je plánováno v několika fázích, první část by měla být zpřístupněna zákazníkům v roce 2018.

 

Kontakt

CBE Development a.s. Palác Archa Recepce C Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1 T.: +420 222 769 210 e-mail: info@cbedevelopment.cz

 

Spisová značka: B 10407 vedená u rejstříkového soudu v Praze IČO : 27409350 DIČ : CZ27409350