Zelený projekt

Výsadba zeleně

Třetina plochy obchodní a volnočasové zóny Praha-Jih je vyčleněna pro zeleň s masivní výsadbou téměř 600 vzrostlých stromů a více než 26 tisíc m2 křovin. Sadové úpravy vycházejí ze specifických podmínek příměstské krajiny původně vesnického typu a respektují v místě obvyklé tradiční domácí dřeviny, jakými jsou lípa, dub a habr. Po obvodu celé zóny směrem k obcím Čestlice a Dobřejovice se počítá s 20 metry širokým ‚pásmem oddechu a stínu‘, které bude tvořeno křovinami a stromy vysazovanými krajinářským způsobem. Jeho součástí bude i cesta pro pěší a cyklostezka, která nově propojí Průhonice a Dobřejovice. Její trasa povede novým biokoridorem a lokalitou s rozsáhlou sadovou úpravou.

cykloztezka_v_mape_1024

Založení biokoridoru

Unikátním prvkem celého projektu je založení biokoridoru o ploše více než 13 tisíc m2, který za svou osu využívá úsek historické cesty pod dálnicí D1 a rozděluje rozvíjené území na dvě části. Bude sloužit pěším, cyklistům, k migraci živočichů i k odpočinku. Biokoridor bude svým pásem stromů a travinobylinným porostem odpovídat podle lesnické typologie ‚lipové doubravě‘ a během přívalových dešťů bude také plnit protierozní funkci.

Regulace povodňových stavů

Přilehlé obce Průhonice a Čestlice jsou při přívalových deštích pravidelně decimovány povodňovými stavy, které v místě zvedají hladinu Černého potoku a Botiče.

Retence

Kontakt

CBE Development a.s. Palác Archa Recepce C Na Poříčí 26, 110 00 Praha 1 T.: +420 222 769 210 e-mail: info@cbedevelopment.cz

 

Spisová značka: B 10407 vedená u rejstříkového soudu v Praze IČO : 27409350 DIČ : CZ27409350